Kulturstipendium, kulturpris och ungdomsledarstipendium

Vem eller vilka ska få Uddevalla kommuns kulturpris och kulturstipendium 2019? Nu är det dags att föreslå kandidater till kulturpriset och ansöka om kulturstipendium och om ungdomsledarstipendium.

Vem ska få Uddevalla kommuns kulturpris och kulturstipendium?

Kulturpriset delas ut till någon som gjort särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet i Uddevalla. Kravet är att kulturpristagaren bor inom Uddevalla kommun eller genom sin verksamhet har nära anknytning till Uddevalla kommun.

Du kan också söka Uddevalla kommuns kulturstipendium. Det är ett arbets-, rese- och studiestipendium som delas ut till personer som visat lovande förutsättningar för insatser inom kulturområdet. Skriv och berätta om din bakgrund och till vilket ändamål du söker stipendium. Kravet är att du bor inom Uddevalla kommun eller genom din verksamhet har nära anknytning till Uddevalla kommun.

Kulturpris och kulturstipendium kan även gå till en grupp personer eller en organisation.

Ungdomsledarstipendiet kan sökas av unga ledare och syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare.

Lämna förslag på kulturpristagare och ansökningar om kulturstipendium och ungdomsledarstipendium senast 30 september 2019. Adress: Kultur och fritid, 451 81 Uddevalla eller kulturfritid@uddevalla.se

Mer information om kulturpris »

Mer information om kulturstipendium »

Mer information om ungdomsledarstipendium »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00