Vill du registrera din brunn?

För att underlätta kommunens vattenplanering, räddningstjänstens arbete vid miljöolyckor eller grannens planer på bergvärme är det bra att registrera sin brunn hos Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU).

SGU samlar in lokal information om grundvatten på uppdrag av regeringen men det är helt frivilligt för dig som brunnsägare att lämna in uppgifterna. Brunnsarkivet används av myndigheter, konsulter och kommuner för att få bättre kunskap om grundvattnet som till exempel vattnets nivåer, flöden, kvalitet och kvantitet i olika områden.

När du registrerar din brunn kan du ange placeringen med hjälp av koordinater, fastighetsbeteckning eller brunnsadress.

Läs mer om brunnar och dricksvatten