Saneringsarbeten inför bygge av Anton Niklas Sundbergs plats

Under några veckor har det pågått ett saneringsarbete av förorenad mark där den nya Anton Niklas Sundbergs plats ska byggas. Den lilla parkanläggningen beräknas vara klar under 2019.

Uddevallahem

- I centrala Uddevalla är vi vanligtvis alltid tvungna att göra marksaneringsarbeten. Vid kvarteret Sundberg, så hittar vi en del bly som förmodligen är rester från den tryckeriverksamhet som pågått i området, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Träden framför Uddevallahems nya lokaler växer också i förorenad mark och kommer att tas bort inom kort. De kommer istället att ersättas med en ny trädallé på Lagerbergsgatan.

Så fort markföroreningarna är borta så är det dags att täcka igen gropen med nya rena jordmassor och börja skapa själva platsen.

- Platsen kommer att påminna om parken framför biografen vad gäller sten, plantering och byggnation men det kommer också att byggas platsspecifika element som ska hylla den gamle ärkebiskopen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00