Nu startar skredsäkringen av Ångbåtskajen

Ångbåtskajen, längs Museiparken på Bäveåns norra sida, har länge varit avstängd på grund av rasrisk. Nu startar arbetet med att skredsäkra platsen, bygga strandpromenad, mötesplats och en småbåtsbrygga.

Idéskiss av gestaltning.

Idéskiss av gestaltning.

Stefan Björling, som är centrumsamordnare, berättar att vi just nu bygger upp en tillfällig väg för den stora grävmaskin som ska gräva bort kajen och de jordmassor som riskerar att rasa.

Museiparken kommer att finnas kvar men den stenbelagda kajkanten kommer att bli en slänt cirka 10-13 meter in från dagens kajkonstruktion.

- Vid släntkanten kommer vi att anlägga en strandpromenad i trä och vi kommer också att tillföra en mötesplattform där man kan ta sig ned till vattnet via en trappa för att nå en ny småbåtsbrygga för fritidsbåtar, säger Stefan Björling.

Skredsäkringen som sträcker sig mellan Västerbron och där kajen svänger vid Bohusläns museum, beräknas att vara klar vid årsskiftet 2019/2020. Estetiska element till strandpromenaden och bryggan kan komma att dröja till våren 2020.

Denna lösning är inte ett översvämningsskydd utan en akut skredsäkring för att allmänheten att ska kunna få tillgång till området tills ett översvämningsskydd kan byggas. Det behövs mer tid för att utreda lösningar som inte bara stoppar vattnet från havet utan också tar hand om vattnet som kommer från insidan av kajen via till exempel skyfall och dagvattenledningar.