Se kommunfullmäktige från 11 september

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde.

Igår beslutade kommunfullmäktige att delar av socialtjänstens verksamhet ska få utföras i alternativa driftsformer. Omröstningen blev 41 ja röster och 19 nej röster.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 11 september »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Motion om att införa trygghetsvakter i Uddevalla kommun
  • Motion om jourklasser och/eller jourskola
  • Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan
  • Antagande av handlingsplan mot våldsbejakande extremism
  • Barn och utbildningsnämndens hemställan till kommunfullmäktige om avgifter för ägar- och ledningsprövning för viss enskild verksamhet
  • Barn och utbildningsnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2017-2019 och från 2018-2020
  • Komplettering av flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019
  • Klimatanpassning - skyddsnivå för översvämningsskydd
  • Socialnämndens begäran till kommunfullmäktige om att få utföra delar av socialtjänstens verksamhet i alternativa driftsformer
  • Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 9 oktober på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00