Ramnerödsskolan deltar i Forskarhjälpen

Vad tycker ungdomar om hälsosam mat? Det är något eleverna i klass 8C på Ramnerödsskolan nu får fördjupa sig i. Klassen deltar i Forskarhjälpen 2019, som leds av Nobel Prize Museum i Stockholm tillsammans med svenska universitet och högskolor.  

Läraren Maria Scharffenberg Kahlke står bredvid en elev som skriver in resultat i datorn, det ligger brödbitar på bordet framför

Läraren Maria Scharffenberg Kahlke med en av eleverna som gör smaktestet av bröd.

Det luktar frukost inne i lektionssalen på Ramnerödsskolan. Eleverna i klassen har fått fem brödbitar med olika innehåll av fullkorn upplagda på bänkarna framför sig. Under tystnad får de provsmaka varje brödsort för sig och samtidigt fylla i ett formulär på sin dator om hur de upplever brödet. Efteråt frågar läraren Maria Scharffenberg Kahlke vad de tyckte om smaktestet.

- Det var roligt, säger en av eleverna.

De är ganska eniga om att brödet med minst fullkorn - ett rostbröd - smakar bäst, men de kan också tänka sig att äta brödsorterna med något lite mer fullkorn. Det grövsta brödet är inte särskilt populärt. Maria Scharffenberg Kahlke säger att elevernas svar stämmer överens med statistik som visar att endast 6 procent av alla ungdomar äter tillräckligt med fullkorn.

I projektet ingår även smaktest av socker som ytterligare ett praktiskt moment, och under våren fick eleverna svara på en attitydundersökning kring hälsosamma matvanor.

Två och två ska eleverna nu jobba fram en vetenskaplig poster där de sammanställer och redovisar sina resultat. De två elever som jobbat fram bästa poster får tillsammans med Maria Scharffenberg Kahlke åka till Stockholm i samband med Nobeldagarna för att delta i en avslutningskonferens. Där kommer forskarna att delge sina resultat, det blir föreläsningar och eleverna får göra en kort presentation av sin poster.  

- Det här är forskning på riktigt och det är verkligen ett roligt projekt. Eleverna får analysera resultaten, samt ge tips och råd till hur man kan få ungdomar att äta mer fullkorn. De får kunskap om att det är så här man arbetar på ett vetenskapligt sätt och de utvecklar även sin förmåga till källkritik, säger Maria Scharffenberg Kahlke.

I Forskarhjälpen deltar cirka 25 skolor över hela landet och syftet är att utforska vad som behövs för att främja hälsosammare matvanor hos ungdomar, samt ta fram en modell för hur ungdomars matvanor kan studeras. Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet får hjälp från de elever som deltar och sammanställer resultaten från alla klasser.

Mer information om Forskarhjälpen 2019

Eleverna knappar in sina resultat i datorer.

Resultatet från elevernas smaktester kommer att bearbetas av forskare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00