Ny kompetensförsörjningsstrategi för ökad attraktivitet

Nu finns en ny kompetensförsörjningsstrategi i kommunen. Den syftar till att stärka och skapa kännedom om Uddevalla både som en attraktiv arbetsgivare och som en plats att leva, bo och verka i.

Melisa Nilsson

Melisa Nilsson är utvecklingsstrateg med övergripande ansvar för kompetensförsörjningsstrategin.

Strategin omfattar både medarbetare, invånare samt barn och elever i kommunens förskolor och skolor. I den inkluderas synsättet om det livslånga lärandet, från 1-70 år. 

- Vi vill att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera de kompetenser vi behöver så att vi kan erbjuda en bra service till våra invånare. Vi vill också att barn och elever kan se kommunen som en framtida arbetsgivare, och vi vill samverka bredare med näringslivet så att elever tidigt kan introduceras till olika yrken, säger Melisa Nilsson, utvecklingsstrateg på personalavdelningen med övergripande ansvar för kompetensförsörjningsstrategin.

När det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare handlar det om att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare. Detta gör vi genom att fokusera på en god arbetsmiljö där medarbetarna är delaktiga, känner engagemang och har möjlighet att vidareutvecklas i sin roll.

Kommunen ska också vara innovativ, samverka bredare med näringslivet och arbeta för att inkludera människor som står långt från arbetsmarknaden som bor eller verkar i kommunen. Det handlar både om integration och att skapa möjligheter för människor med någon funktionsnedsättning.

När det gäller barn och elever är praktik på en arbetsplats och samverkan med näringslivet en prioriterad fråga, från förskola upp till vuxenutbildning. I klassrummet kan man exempelvis arbeta med vissa skolämnen och koppla dem till arbetslivet.

- Vi vill att våra elever ska ha godkända betyg och gå ut i arbete. Studier visar att all samverkan oavsett skolämne ökar motivationen om barnen tidigt introduceras till arbetslivet. För väldigt många av våra elever är praktik eller prao den första kontakten med arbetslivet. Därför finns också ett mål att kommunen ska ta emot 350 praoelever varje termin, säger Melisa Nilsson.

Den nya bestämmelsen om kompetensförsörjningsstrategin antogs av kommunstyrelsen 29 maj.

Läs Bestämmelsen om kompetensförsörjningsstrategi i kommunens författningssamling

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00