Hur kan vi bryta segregationen tillsammans?

Bor du i Uddevalla och är intresserad av att arbeta mot segregation? Då är du välkommen till medborgarbudget på Bohusläns museum torsdag 26 september, var med och bestäm hur vi ska arbeta i framtiden.

Texten Hur kan vi bryta segregationen tillsammans? står under en pil bestående av människofigurer i olika färger

Under våren och sommaren bjöd vi in alla Uddevallabor till tre medborgardialoger.

De handlade om vad som kan göras för att bryta segregationen och utveckla ett tryggt och inkluderande Uddevalla för alla. De som var där kom med förslag på aktiviteter som kommun, föreningar och Uddevallabor kan förverkliga tillsammans inom sex områden:

  • Mänskliga rättigheter, diskriminering och attitydförändring
  • Samhällsinformation för gamla och nya svenskar
  • Mötas genom föreningslivet
  • Språk och studiero
  • Förutsättningar för arbete
  • Områdesengagemang

Nu är du som bor i Uddevalla kommun välkommen att vara med och välja vilka områden vi ska arbeta vidare med! Sex områden ska bli tre arbetsgrupper med egen budget, som ska arbeta tillsammans för att förverkliga förslagen.

Vilka områden vill du välja? Vi presenterar förslagen inom varje område, sedan får du lägga din röst. Du har möjlighet att själv vara med i en av arbetsgrupperna.

Vill du rösta?

Angående omröstningen: cirka klockan 19.15 kommer röstningen att öppna och vara öppen 15 minuter. Vill du rösta? Gå in på Samhällsguide Uddevalla på facebook, där hittar du en kod som du skriver in i https://www.menti.com 

Säkrast är att vara på plats på Bohusläns museum, då får du också en ordentlig presentation av de förslag du ska välja mellan.

Varmt välkommen!

Tid och plats: Torsdag 26 september klockan 18.00-19.30, Bohusläns museum

Har du frågor eller vill du föranmäla dig/er?

Kontakta Linnea Lindgren, linnea.lindgren@uddevalla.se eller Petra Viita, petra.viita@uddevalla.se