Nytt idéburet offentligt partnerskap mellan IFK Uddevalla och kommunen

Nu har ett nytt avtal tecknats mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun om ett idéburet offentligt partnerskap. Avtalet innebär att IFK Uddevalla får medel från kommunen under två år för att utveckla sitt arbete med idrottsverksamhet för barn och unga i Uddevallas norra stadsdelar.

Barn som spelar fotboll

Fotboll bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för barn och unga att vara aktiva i en förening. Foto: Shutterstock

IFK Uddevalla är verksamma vid Kamratgården på Fridhem nära Dalaberg och Hovhult. Föreningen har cirka 400 aktiva medlemmar och många av dem har utomnordisk härkomst. Fotbollen i föreningens regi bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för barn och unga att vara aktiva i en förening. Nationella studier visar att barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad i idrottsföreningar och IFK Uddevallas verksamhet i området är därför viktigt.

Det idéburna offentliga partnerskapet mellan IFK Uddevalla och kommunen syftar till att öka kunskaperna hos barn och unga om ideell verksamhet och öka delaktigheten i föreningens verksamhet.  IFK Uddevallas arbete ska komplettera kommunens uppdrag kring demokrati, folkhälsa och inkludering, och i det arbetet ska IFK Uddevalla samverka med SISU Idrottsutbildarna. IFK Uddevalla ska öka medlemmarnas engagemang i föreningen, exempelvis i styrelse och aktivitetsledning.

Kommunen ska via kultur och fritidsförvaltningen ge stöd till IFK Uddevalla i deras arbete med att sprida kunskap och medverka vid utbildningsinsatser. 

Avtalet gäller från 1 september 2019 – 1 september 2021.

Mer information om IOP med IFK Uddevalla och Uddevalla kommun, ärendenummer 13 i kultur och fritidsnämndens kallelse 2019-09-10 (dnr KFN 2019/00118)

Tidigare har följande idéburna offentliga partnerskap (IOP) tecknats

  • IOP mellan Göteborgs Räddningsmission, Ljungskile folkhögskola och Uddevalla kommun
  • IOP mellan föreningen Saronhuset i Uddevalla och Uddevalla kommun
  • IOP för No Limits mellan ABF FyrBoDal och Uddevalla kommun
  • IOP för Noras hus, Svenska Kyrkan i Uddevalla och Uddevalla kommun
  • IOP mellan Agapes vänner, Ljungskile Folkhögskola, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Region Väst och Uddevalla kommun
  • IOP mellan Föreningen Mötesplats Soffan och Uddevalla kommun

Mer information om Idéburet offentligt partnerskap