Socialtjänsten möter stora utmaningar

Inom de närmaste tre åren kommer kostnaderna inom socialtjänsten att öka med 100 miljoner kronor när fler människor behöver vård och omsorg. Igår onsdag beslutade socialnämnden om en rad åtgärder för att möta denna utmaning.

Ann-Charlott Gustafsson, Henrik Sundström och Roger Granat sitter vid ett bord

Ann-Charlott Gustafsson, ordförande i socialnämnden, Henrik Sundström, förste vice ordförande i socialnämnden och socialchef Roger Granat presenterar socialtjänstens utmaningar de kommande åren.

Utgångspunkten är att kunna behålla samma mängd personal inom socialtjänsten samtidigt som kommunen får allt fler yngre och äldre i behov av hjälp. Arbetet fortsätter med att omvandla tjänster inom socialtjänsten från deltider till heltider för de som så önskar, för att öka attraktiviteten så att fler ska söka arbete inom vård och omsorg.

Den ökande andelen äldre innebär att socialnämnden vill bygga ut Rotviksbro vård- och omsorgsboende med ytterligare 20 platser. Delar av Skogslyckans vård- och omsorgsboende kommer successivt att omvandlas till trygghetsboende under åren 2020-2021, och ytterligare 44 platser för trygghetsboende ska skapas i närliggande byggnad.

-  Det här är en modell för framtiden. Det kommer att bli ett äldrecentrum där den som flyttar in får tillgång till samma hemtjänstpersonal som man haft i hemmet, samt en trygghetsvärd, säger Ann-Charlott Gustafsson, ordförande socialnämnden.

Inflyttningen till det nya vård- och omsorgsboendet Norrtull i centrum med 30 platser pågår. I samma byggnad finns även 22 platser inom LSS, en gruppbostad inom LSS i Hedegärde kommer att vara färdig till sommaren och ytterligare en gruppbostad planeras.

Antalet familjehemsplaceringar med konsultstöd i andra kommuner ska minska. Ny teknik som digitala signeringslistor, automatiserade beslutsstöd, digitala larm, sensorer och moderna verksamhetssystem är delar som socialtjänsten kommer att utveckla.

Socialnämnden föreslår också att sektionen för försörjningsstöd slås samman med arbetsmarknadsavdelningen i en egen avdelning under kommunstyrelsen.  

- Vi organiserar det utifrån att de som har behov av försörjningsstöd ska kunna gå in på en plats och få allt stöd de behöver där, för att snabbare komma ut i arbete, säger Roger Granat, socialchef.

Förslaget till ny organisation av försörjningsstöd samt ett förslag om nya taxor för bland annat hemsjukvård och trygghetslarm kommer att gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Socialnämnden beslutade även att Kungstorgets öppna förskola och fältenheten kommer att vara kvar, att anhörigcentralen får en halverad verksamhet och ska flytta till andra lokaler, att en tjänst som drogsamordnare försvinner och att socialnämndens ekonomiska bidrag till mötesplatserna på Tureborg och Dalaberg dras in. Ytterligare ett beslut var att utdrag ur polisens belastningsregister kommer att krävas för alla i samband med anställning inom socialtjänsten.

Mer information i socialnämndens kallelse 2019-09-18

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00