Förskolor i norr sjunger med Kulturbyrån Gira

Under några veckor deltar fyra- och femåringarna på förskolorna Dalaberg, Myntet, Skogslyckan, Hovhult, Balladen och Fjällräven i workshops samt en storföreställning tillsammans med Kulturbyrån Gira. Aktiviteterna är en del av ett större projekt kring språk och kommunikation.

Kulturbyrån Gira

Kulturbyrån Gira håller workshops med förskolebarn.

Workshoparna startade under vecka 36 i gymnastiksalen på Fjällrävens förskola och avslutas under denna vecka. Varje barngrupp får vara med om tre workshops. Nu på fredag den 27 september hålls två storföreställningar i Dalabergsskolans gymnastiksal.

Workshoparna och föreställningen är en del i ett större projekt som startade förra läsåret och som fått medel från Kulturrådets Skapande förskola-satsning. Förra terminen hade projektet fokus på hållbarhetsfrågor, med språk och kommunikation som övergripande mål. Under hösten fortsätter arbetet som förutom samarbete med Kulturbyrån Gira även inbegriper samarbete med Mediapoolen och Bohusläns museum.

- Projektet ska leda till att barnen lär sig fler sätt att kommunicera på och får nya verktyg som ger dem bättre förutsättningar i sin kommunikation. Förskolorna i norr har också ett viktigt uppdrag i att ge barnen möjlighet att delta i kulturella aktiviteter. Därför känns det extra roligt och givande att de får möjligheten att möta externa kulturaktörer, säger Johanna Almqvist Uddén, rektor.

Kulturbyrån Gira är en turnerande grupp som gör interaktiva allsångsföreställningar för barn runt om i hela landet. Under workshoparna får förskolebarnen lära sig sånger och ramsor i en liten grupp och på ett lekfullt sätt. På storföreställningarna framför alla barnen de inövade sångerna.

Om Skapande förskola

Skapande förskola är ett stöd från Kulturrådet som går ut på att konstnärer inom exempelvis dans, teater och musik besöker förskolorna. Barnen får ta del av scenkonst och personalen i förskolorna får förslag för hur de kan bearbeta och utveckla innehållet tillsammans med barnen. Målgruppen för skapande förskola är 3-5-åringar i förskolor som exempelvis har långt till städernas kulturutbud.

För mer information kontakta gärna:

Johanna Almqvist Uddén
Rektor
johanna.almqvist-udden@uddevalla.se
Telefon 0522-69 66 16

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00