Nu intensifierar förskolorna arbetet med jämställdhet

Nu har förskolan en ny strategisk jämställdhetsplan, som är en viktig grund för att flickor och pojkar ska få lika förutsättningar att utvecklas. Torsdag 12 september hölls en kickoff för all pedagogisk personal inom kommunal förskola och pedagogisk omsorg som en start på det intensifierade arbetet med jämställdhet.

Christian Eidevald och Lisa Andersson Tegnér står på scenen

Christian Eidevald och Lisa Andersson Tegnér föreläste på Östraboteatern för personal inom förskola och pedagogisk omsorg.

Förskolans strategiska jämställdhetsplan ska fungera som ett verktyg för personalen att kontinuerligt utveckla och sätta nya mål för jämställdhetsarbetet i förskolan.

Föreläsare under kickoffen var Christian Eidevald, forskare vid Göteborgs universitet och Lisa Andersson Tegnér, genuspedagog. Båda föreläsarna hade som utgångspunkt att förskolan är en särskilt viktig arena för jämställdhetsarbete eftersom små barns hjärnor är som mest mottagliga för kunskap och för sin omgivning. Föreläsarna betonade också förskolepersonalens stora ansvar i att se och motverka hur pojkar och flickor belönas respektive bestraffas utifrån vuxnas föreställningar.

- Att säga att man inte påverkas av föreställningar om manligt och kvinnligt, att hävda att man behandlar alla lika oavsett kön – det är nästan det största hindret för jämställdhetsarbetet, sa Christian Eidevald.

Den strategiska jämställdhetsplanen, som är framtagen av rektorer och utvecklare inom förskolan, är ett verktyg som talar om hur personalen ska göra för att ta nästa steg mot ett än mer professionellt förhållningssätt och för hur jämställdhetsarbetet ska integreras i det vardagliga arbetet och även bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

- Kickoffen är en tydlig markering för oss som jobbar inom förskolan, och för omvärlden, att nu intensifierar kommunala förskolan sitt arbete kring genus och jämställdhet. Vi tror att vår nya plan ska vara det verktyg som tar oss framåt i arbetet, och som ger alla barn i kommunala förskolan och pedagogisk omsorg möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, säger Siren Linde, utvecklare.

Mer informaion om strategisk jämställdhetsplan

För mer information kontakta gärna

Utvecklare inom förskola
Telefon 0522-69 66 70
siren.linde@uddevalla.se

Martin Svärd
Rektor
0522-69 66 19
martin.svard@uddevalla.se