Kungen besökte Uddevalla hamn

På onsdagen besökte HM Konungen Uddevalla hamn, där representanter från kommunledningen, föreningen Norden och hamnen hälsade välkommen. Besöket ingick i ett dagsprogram som hade fokus på samarbetet mellan de nordiska länderna i Svinesundsregionen och föreningen Nordens 100-årsjubileum.

Peter Larsson hälsar kungen välkommen och tar i hand

Kommundirektör Peter Larsson var en av flera som hälsade kungen välkommen till Uddevalla och Uddevalla hamn.

I kungens följe deltog både representanter från hovet, landshövdingen och representanter från länsstyrelsen samt föreningen Norden. I Uddevalla fick delegationen lyssna på ett föredrag av kommundirektör Peter Larsson. De fick höra om hamnens planer för expansion och utveckling till ett logistikcenter. Vidare fick sällskapet också höra om de möjligheter staden får när vissa delar av hamnens verksamhet flyttar längre västerut till Fröland och det frigörs attraktiva, centrala ytor för bebyggelse. Kungen var mycket intresserad och ställde flera frågor kring detta.

- Det är en fantastisk känsla och en väldig stolthet för oss att få visa upp den fina verksamhet vi har i Uddevalla hamn för Sveriges kung. Vår hamn är oerhört viktig för infrastruktur, logistik och hållbar tillväxt i Västsverige. Många inflytelserika personer var på plats vid besöket, vi hoppas att det kan komma något positivt ur detta, säger Peter Larsson, kommundirektör. 

- Vi är väldigt nöjda och smickrade av att kungen valde att uppmärksamma Uddevalla hamn, säger hamnens styrelseordförande Rolf Jonsson och hamnens vd Ulf Stenberg.

Alf Gillberg, ordförande i föreningen Norden Uddevalla, höll ett föredrag om Uddevallas långvariga vänortsarbete med de nordiska länderna. Nordens allra första vänortsförbindelse startade här för 80 år sedan då Uddevalla blev vänort med Thisted i Danmark. Han nämnde även att föreningen Norden startade 1927 i Uddevalla, och i föreningens regi hade Bohusgården en viktig roll som en mötesplats för nordiska möten och utbildningar.

- Vi är särskilt glada från föreningen Norden att kungen önskat sig det här besöket, och över hans önskan att lyssna till hamnens utveckling i Uddevalla, säger Alf Gillberg.

Kungen besökte tidigare under dagen Strömstad där han bland annat fick ta del av presentationer om Skagerrack, hållbart brukande av havet, samarbete i Nordsjöregionen, transporter i väst och samarbete över gränserna. Dagen arrangerades av föreningen Norden tillsammans med Svinesundskommittén, Strömstad kommun och Uddevalla kommun.   

Hamnens vd Ulf Stenberg hälsar kungen välkommen.

Hamnens vd Ulf Stenberg hälsar kungen välkommen.

Alf Gillberg, ordförande i föreningen Norden Uddevalla hälsar kungen välkommen.

Alf Gillberg, ordförande i föreningen Norden Uddevalla hälsar kungen välkommen.

Rolf Jonsson, Christer Hasslebäck, kungen och landshövdingen

Hamnens styrelseordförande Rolf Jonsson och kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck satt närmast kung Carl XVI Gustaf tillsammans med landshövdingen Anders Danielsson.

Samlingsbild med kommunrepresentanter, föreningen Norden och kungen

Representanter från Uddevallas kommunledning, hamnen, föreningen Norden och länsstyrelsen tillsammans med kungen.

Kungen lämnar Uddevalla hamn

Kungen avslutar sitt besök i Uddevalla hamn.