Sök plats på nya förskolan på Kurveröd

I januari 2020 öppnar Söndagsvägens förskola på Kurveröd. Det är en helt nybyggd förskola med solceller på taket, golvvärme i alla utrymmen och en kreativ utegård. Redan nu kan du ansöka om plats för ditt barn på Söndagsvägens förskola.

En bild på ena flygeln av Söndagsvägens förskola

Söndagsvägens förskola öppnar i januari 2020.

I början av januari kommer de första barnen att skolas in, till att börja med startar tre barngrupper som utökas efter hand. Förskolan inrymmer upp till 120 barn och kommer att vara uppdelad i tre hemvister med egna entréer för barnen i åldrarna 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år.

Förskolan har ett tillagningskök där maten kommer att lagas på plats, det finns också ateljéer, rörelserum, vilorum, sinnesrum, en gemensam restaurang för de äldre barnen, samt ljusa fina toaletter och skötrum. Utegården kommer bland annat innehålla balansredskap, en kulle med tunnel igenom, odlingslådor, vattenlek och utekök. Det blir en kreativ utegård som ger möjlighet till utveckling och lärande utifrån barnens behov.

Byggnaden inreds med genomgående ljusa ytor i vitt och björk, inredning och möbler kommer att ha varma, lugna pastellfärger. Fokus är att skapa en lugn och trivsam miljö, både för barn och vuxna.

Personalen kommer att arbeta i 6 temagrupper utifrån läroplanen och utveckla lekmiljöerna både inne och ute så att det finns möjlighet för barnen att jobba med bland annat matematik, språk, naturvetenskap och jämställdhet. Måltidspedagogik kommer också att vara en viktig del i den nya förskolans arbete.

Välkommen att söka plats för ditt barn på Söndagsvägens förskola!

Ansök om förskoleplats

Mer information om Söndagsvägens förskola

 

Översiktlig bild på förskolan på avstånd

Söndagsvägens förskola är placerad nära grönområden på Kurveröd.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00