Balans och innovationer i fokus under veckan

Vill du göra balanstest, få tips om hur du minskar fallrisk, få råd om kost för äldre eller se smarta och innovativa lösningar för hemmet? Eller har du idéer till hur du kan få en bättre vardag? Då kan du komma till Ryttaren café och aktivitetscenter som har ett fullspäckat program under den pågående Balansera mera-veckan och Innovationsveckan.

Fyra glada kvinnor vid ett bord med smarta ting för att minska fallrisk

Jana Persson Edgren, Ulrika Olsson, Malin Strömberg och Elisabeth Bergström hoppas att många kommer till Ryttaren café och aktivitetscenter samt Inspirationsmiljön på Rosenhäll under veckan.

- Fallskador är otroligt vanligt, särskilt i hemmet, och är väldigt kostsamt för individen och för samhället i stort. Därför tycker vi det är viktigt att visa hur man kan förebygga för att minska sin fallrisk, säger Malin Strömberg, aktivitetssamordnare på Ryttaren café och aktivitetscenter.

På Ryttaren blir det bland annat föreläsning med Hushållningssällskapet på onsdag, på temat Matglädje och aptit – bra mat för seniorer. På fredag föreläser en sjuksköterska från mobila teamet om hur risken att falla bland annat påverkas av mediciner. Under veckan blir det även gymnastik, balanstest med fysioterapeuter, Hemmafixarna visar halkförebyggande tips för hemmet och judoklubben visar fallteknik.

På torsdag kan du komma och diskutera vad en bra vardag innebär för dig, vad du behöver förändra för att få till en fungerande vardag och för att må bra. Under tisdagen blir det även fika och samtal mellan elever i årskurs 6 från Hovhultsskolan och boende på Hovhults trygghetsboende.

- Vi vill lyfta nya, spännande, smarta idéer och bjuder in till samtal med invånarna. Syftet är att skapa en dialog kring hur vi kan tänka nytt inom socialtjänsten. Det handlar bland annat om hur vi ska klara de utmaningar välfärden kommer att ha i framtiden, säger Jana Persson Edgren, verksamhetsutvecklare socialtjänsten.

Välkommen!

Tisdag 1 oktober

Ryttaren café och aktivitetscenter: Balanstester med fysioterapeuterna klockan 10.00-12.00, Gympa balans och rörlighet 11.15-12.00, judoklubben visar fallteknik 12.00-12.30.


Onsdag 2 oktober

Ryttaren café och aktivitetscenter: Föredrag "Matglädje och aptit - bra mat för seniorer!" Klockan 14.00-16.00 Anmälan krävs, telefon 0522-69 51 03.
Rosenhäll, Österled 2: Välkommen att besöka Inspirationsmiljön – en lägenhet med smarta lösningar, klockan 9.00-12.00 samt 13.00-16.00. Arbetsterapeut finns på plats för att berätta mer.


Torsdag 3 oktober

Ryttaren café och aktivitetscenter: Hemmafixarna visar halkförebyggande tips klockan 10.00-12.00, Reflektion i grupp om att skapa balans i livet, klockan 15.00-17.00.

Fredag 4 oktober

Ryttaren café och aktivitetscenter: Föredrag om hur risken att falla påverkas av bland annat mediciner. Anmälan krävs, telefon 0522-69 51 03.

Mer information om Innovationsveckan

Icare4fyrbodal

 


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00