Samarbete viktigt för att lösa hedersproblematik

Könsstympning, tvångsäktenskap och barnäktenskap. För att komma åt hedersproblematik måste alla myndigheter arbeta tillsammans så att skyddet ökar för utsatta flickor och pojkar. Det ver ett av budskapen under en heldag på Östraboteatern om hedersrelaterat våld och förtryck.

En kvinna står framför en presentationsbild med engelsk text om vad hedersförtryck är.

Bayan Nasih från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck var en av föreläsarna på Östraboteatern den 17 september då det arrangerades en heldag om hedersrelaterat våld och förtryck.

Deltagare från hela Fyrbodal, bland annat från förskola, skola, socialtjänst och polis fick lyssna på fyra pass där sju föreläsare med olika perspektiv och gedigna kunskaper inom ämnet höll föredrag på temat att upptäcka, bemöta och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 

En av föreläsarna var Bayan Nasih från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, sakkunnig inom könsstympning, tvångsäktenskap och barnäktenskap. Bayan Nasihs budskap var att kunskap och erfarenheter hos myndigheter om bland annat tvångsäktenskap inte har motsvarats av åtgärder och ett förebyggande arbete för att skydda de barn som riskerar att utsättas. Alla myndigheter måste ha rutiner och arbeta tillsammans för att åstadkomma förändring och öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.

- Kunskapen måste komma under huden på oss, det går inte att ha kunskap på distans. Vi kanske bara får en chans att hjälpa de utsatta, och då måste vi veta vad som ska göras. För barns och ungas rättigheter måste vi bli modigare och jobba gemensamt i samma riktning så att ingen flicka i Sverige ska riskera att bli utsatt, säger Bayan Nasih.

Devin Rexvid, forskare vid Umeå universitet, föreläste om olika kontrollmekanismer som upprätthåller hederskulturens oskulds- och kyskhetsideal med särskild fokus på "anständig klädkod".  Bo Lagerqvist, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, berättade om hur polisen arbetar med hedersproblematik. Representanter från Utrikesdepartementet, Anna Ekstedt, Viktor Sjögren och Nadia Yousri, berättade om olika möjligheter och hinder som finns för att bistå en nödställd ung person utomlands. Dagen avslutades med Melissa Delir som berättade om hur hon lyckades ta sig ur ett liv i hedersvåld.

En av deltagarna från Uddevalla kommun var rektor Sara Ek, som var fick med sig viktiga kunskaper och nya verktyg för sin yrkesroll.

- Föreläsningarna gav mig insikt i hur viktigt det är att vi upptäcker och agerar tidigt vid misstanke om hedersrelaterat våld. Det finns hjälp att få av exempelvis Utrikesdepartementet. Dagen hade en bra bredd av föreläsare där vi fick ta del av både forskning, verksamhetsaktiva myndigheter och personliga livshistorier, säger Sara Ek.

Dagen arrangerades av Uddevalla kommuns grupp mot hedersrelaterat våld och förtryck, tillsammans med Nationella pilotprojektet/ Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Barnahus Fyrbodal.

För mer information, kontakta gärna:

Pernilla Martinsson
Samordnare Barnahus Fyrbodal/Resurscentrum mot Hedersrelaterat våld och förtryck
Telefon 0520-49 67 08
pernilla.martinsson@uddevalla.se

Anna Sandberg
Samordnare Barnahus Fyrbodal/Resurscentrum mot Hedersrelaterat våld och förtryck
Telefon 0520-49 67 09
anna.sandberg@trollhattan.se

Information till yrkesverksamma som möter hedersrelaterat våld

Barnahus Fyrbodal

Hedersförtryck.se

Nationell handlingsplan mot könsstympning

Är du utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?

Ring:

Kriscentrum Uddevalla 0522- 69 51 96

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Mer information om

Våld i nära relationer

Är du utsatt?  

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00