Ungdomar och seniorer diskuterade framtidsidéer

Hur kan teknik hjälpa oss till en bra vardag i framtiden? På tisdagen diskuterade tio elever från årskurs 6 på Hovhultsskolan detta med sina grannar på Hovhults trygghetsboende. Det är den pågående Innovationsveckan som bidragit till att ungdomar och seniorer träffas för att samtala om teknik förr, nu och i framtiden.

Glada deltagare i dialogdagen på Hovhults trygghetsboende

Många goda idéer diskuterades under mötet mellan sjätteklassarna från Hovhultsskolan och seniorerna på Hovhults trygghetsboende.

- Vi vill föra samman olika målgrupper för att skapa en dialog kring temat teknik och smarta idéer. När personerna har helt olika perspektiv blir det oftast spännande samtal och så var det verkligen idag! Vi har till exempel pratat om att ha en bra dag, vad det innebär för oss och vilka tekniska lösningar vi kan behöva för att få en bra dag. Vi har också spånat kring vad som skulle behöva uppfinnas i framtiden, säger Jana Persson Edgren, som tillsammans med Ulrika Olsson är socialtjänstens initiativtagare till dialogdagen på Hovhults trygghetsboende.

Bland annat diskuterades hur man kan beställa saker på nätet och få det hemlevererat, och olika former av teknikstöd när man är i affären och handlar. En av seniorerna, Elsa, berättade att hon har en smartphone som hon kan ringa på, men använder den inte till så mycket mer. Det är hennes barn och barnbarn som lärt henne hur hon ska använda den.

- Det här med teknik är ju lite skrämmande men också spännande. Just det här med att hänga med i det nya, det är svårt. Men det är nog mest fördelar och vi har en del att lära av ungdomarna, det tror jag säkert, säger hon.

Den trevliga sammankomsten avslutades med fika och önskemål från deltagarna om att få träffas igen. Då blir det troligen seniorerna som får besöka Hovhultsskolan för att se hur det ser ut i ett modernt klassrum.

- Teknik är bra, det kan hjälpa oss mycket eftersom till exempel robotar blir smartare och smartare. Men jag tänker också på att det kan göra att vi blir alldeles för lata, alltså att robotar gör allt i framtiden, och det är ju inte bra för mänskligheten, säger en av eleverna.