Busshållplatser, gång- och cykelvägar till nya Källdalsskolan

Bygget av nya Källdalsskolan.

I slutet av oktober startar arbetet med att skapa säkra skolvägar, busshållplatser, gång- och cykelvägar samt övergångsställen till nya Källdalsskolan. Arbetet beräknas vara klart omkring juni 2020.

Preliminär tidplan och etappindelning av gatuombyggnaderna vid:

 • Källdalsskolan, byggtid cirka oktober 2019 - december 2020
  - Två in- och utfarter till nya skolan längs med Lingatan
  - En in- och utfart till nya skolan ut mot Undavägen
  - En ficka för hämtning och lämning av elever längs med Lingatan mellan de två in- och utfarterna

Undavägen

 • Undavägen, byggtid cirka november - april 2020 (mycket begränsad framkomlighet under denna period)
  - Ombyggnad av busshållplats Almåsvägen Läge B (södergående)
  - Nytt läge på busshållplats Almåsvägen Läge A (norrgående)
  - Nytt övergångsställe och cykelpassage över Undavägen söder om Lingatan
  - Ny gång- och cykelbana på Undavägen, östra sidan, mellan Lingatan och Almåsvägen

Lingatan mellan Källdals och Linets förskola

 • Lingatan, byggtid cirka mars-juni 2020
  - Ny gång- och cykelbana på Lingatan mellan Hampvägen och förbi Källdals förskola
  - Hållplatser för skolbussar på Lingatan öster om Källdalsstråket
  - Nytt övergångsställe och cykelpassage med farthinder på Lingatan vid Källdalsstråket
  - Flytt av gång- och cykelväg öster om Källdals förskola

När höstterminen startar 2020 kommer busstrafiken som idag angör Herrestadskolan att flytta till de nya hållplatserna på Lingatan.

Under hösten 2019 pågår också en förstudie för en ny gata mellan Norgårdsvägen och Lingatan samt en bussgata som ansluter till Lingatan. En byggnation som eventuellt skulle kunna påbörjas under hösten 2020. När den nya gatan är byggd kommer busstrafiken att flyttas dit och till bussgatan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00