Skogslyckan kommer att bli ett äldrecentrum

Skogslyckans vård- och omsorgsboende kommer under de närmaste åren successivt att omvandlas till ett äldrecentrum med flera olika boendeformer. De som idag bor på Skogslyckans vård- och omsorgsboende kommer att få bo kvar. 

En av entréerna till Skogslyckans vård- och omsorgsboende

Skogslyckans vård- och omsorgsboende kommer successivt att omvandlas till ett äldrecentrum.

Ett äldrecentrum med tillgång till många olika boendeformer har varit ett önskemål från flera pensionärsorganisationer. När både trygghetsboende, aktivitetscenter, hemtjänst och vård- och omsorgsboende finns på en och samma plats ökar möjligheten för de äldre att skapa sig ett socialt kontaktnät och lära känna nya personer. Hemtjänstens personal kommer på sikt också att samlokaliseras med personalen på Skogslyckans vård- och omsorgsboende. Det innebär att den dag en äldre behöver byta till ett boende med mer omfattande vård, så behöver omställningen inte bli så stor eftersom man möter samma personal.

Skogslyckans vård- och omsorgsboende kommer på sikt att inrymma flera olika slags boenden med behovsanpassat stöd.

- Vår inriktning är att skapa olika boendenivåer utifrån det behov den äldre har – exempelvis trygghetsboende, trygghetsboende med hemtjänst, nattillsyn, lagad mat – för att sedan när behoven blir större kunna flytta till vård- och omsorgsplatser i samma område. Det här är en process över lång tid och ingen boende kommer att behöva flytta ut från Skogslyckans vård- och omsorgsboende, säger Ann-Charlott Gustafsson, ordförande socialnämnden.

Närmast i tiden ska 44 lägenheter övergå till att bli ett trygghetsboende på Bidevindsvägen. Det är Uddevallahem som äger och genomför förändringar i dessa lägenheter. När ombyggnationen är klar ska även dagverksamheten på Skogslyckans vård- och omsorgsboende utvecklas till en mötesplats för alla med en aktivitetssamordnare, enligt samma modell som Ryttaren café och aktivitetscenter i centrum.

Socialtjänsten kommer även att se över möjligheten att skapa 2-3 enheter (våningsplan) för demensboende på Skogslyckans vård- och omsorgsboende, för att skapa ett bättre och mer anpassat stöd. Även detta är en långsiktig process.

- Vad gäller vår personal både på Skogslyckans vård- och omsorgsboende och i hemtjänsten, så kommer ingen att bli uppsagd på grund av dessa förändringar. Tvärtom, vi behöver alla våra duktiga medarbetare, säger Marion Vaern, avdelningschef socialtjänsten. 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00