Samverkansmajoriteten vill se en simhall för motion och tävling på Rimnersområdet

Igår på en presskonferens meddelade samverkansmajoriteten att man föreslår att en simhall för tävling och motion placeras på Rimnersområdet. På kommunfullmäktiges möte idag den 9 oktober kommer frågan komma upp och debatteras.

Rimnershallen sommartid med blå himmel

Rimnersområdet med Rimnershallen.

Skälen till Rimnersområdet är flera enligt Christer Hasslebäck, kommunstyrelsens ordförande.

- Den skredsäkringsproblematik som vi ställts inför på Windingsborg, innebär en förskjutning av den ursprungliga tidsplanen vilket ger oss en chans att omvärdera placeringen. Det är en möjlighet som vi måste ta, säger Christer Hasslebäck. Ser man långsiktigt och till möjligheterna när det gäller hela Uddevallas stadsutveckling, är förutsättningarna större med en simhall på Rimnersområdet. Det gäller både nyttjandet av Rimnersområdet som en samlad plats för idrott och möjligheterna till stadsutveckling med bostäder, äldreboende, bibliotek m m i centrala stan vid Bäveån.

Även den ekonomiska aspekten har vägts in menar samverkansmajoriteten. I förslaget ingår en simhall för motion, träningar och tävlingar med SM-standard på Rimnersområdet, samtidigt som man ser möjligheterna med en anläggning för spa, relax och friskvård som en del i utvecklingen och bebyggelsen på Windingsborg till samma kostnad eller lägre än nuvarande badhusplan.

- I vårt förslag ligger också en besparing på cirka 30 miljoner kronor för ett tillfälligt bad på Sörvik. Nuvarande Walkesborgsbadet kan rustas upp för 5-7 miljoner och vara igång under hela byggtiden, menar Monica Bang Lindberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden. För personalen på nuvarande badet innebär det också en trygghet att jobben finns kvar.

- Det är ett svårt beslut men det vore oklokt att inte vända och vrida på alla stenar för att få till en bra helhetslösning, enligt Christer Hasslebäck.

Samverkansmajoriten ger nu kommundirektören ett uppdrag att utreda förutsättningarna på Rimnersområdet i enlighet med den nya inriktningen. På kommunfullmäktiges möte på onsdag 9 oktober kommer frågan att debatteras ytterligare. En interpellation/fråga har ställts från socialdemokraten Annelie Högberg till kommunstyrelsens ordförande om badhuset.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand