Så kan vi bryta segregationen tillsammans

Nu har tre medborgardialoger och en omröstning genomförts tillsammans med invånare från Uddevalla för att få fram förslag på hur vi kan bryta segregationen tillsammans. I veckan startar tre arbetsgrupper sitt arbete med att genomföra förslagen.

Många deltagare sitter och tittar på en redovisning vid senaste medborgarbudgeten på Bohusläns museum

Vid medborgarbudgeten på Bohusläns museum deltog ett 50-tal personer.

Medborgardialogerna och omröstningen ingår i projektet ”Bryt segregationen tillsammans”, som är ett av sammanlagt 17 projekt som pågår under 2019 i kommunen för att bryta segregationen. Dessa finansieras med hjälp av de riktade statsbidrag som 32 medelstora eller stora kommuner tagit del av.

Vid den senaste medborgarbudgeten 26 september på Bohusläns museum deltog ett 50-tal intresserade. Under mötet genomfördes en omröstning på webben, där följande förslag på fokusområden fick flest röster:

  • Mänskliga rättigheter, diskriminering och attitydförändring
  • Mötas genom föreningslivet
  • Samhällsinformation för gamla och nya svenskar

Inom varje fokusområde har det också kommit upp en rad förslag på aktiviteter, exempelvis informera om mänskliga rättigheter, starta busskampanj för ökad trygghet, stärka kvinnans roll genom start av sociala företag och utveckla kvinnonätverk, öppna mötesplatser i centrum, konst- och kulturträffar, fler möten mellan olika religioner och matlagningskurser/träffar med mat från olika kulturer.

- De som deltagit i våra medborgardialoger har varit väldigt engagerade. Vi har fått in många konkreta förslag på aktiviteter som det direkt går att börja arbeta med inom varje fokusområde. Det känns också väldigt bra att förslagen är väl förankrade eftersom de kommer direkt från invånarna, säger Linnea Lindgren, samordnare integration på arbetsmarknadsavdelningen.

Målet är att aktiviteterna inom fokusområdena ska vara genomförda eller påbörjade fram till sommaren 2020.

- Vill du engagera dig i det fortsatta arbetet i projektet ”Bryt segregationen tillsammans”, är du varmt välkommen att kontakta oss. Alla som brinner för en minskad segregation har möjlighet att medverka, säger Linnea Lindgren.

För mer information, kontakta integrationsenheten:

Linnea Lindgren, linnea.lindgren@uddevalla.se, Petra Viita, petra.viita@uddevalla.se, eller Siv Tengberg siv.tengberg@uddevalla.se.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00