Uddevalla får bra resultat i enkät till äldre

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till alla äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Resultatet från årets undersökning visar att många är nöjda med vård och omsorg i Uddevalla kommun.

Personal hjälper en äldre som går med rullator

Uddevalla hamnar över genomsnittet i Socialstyrelsens undersökning om hur nöjda äldre är med vård och omsorg i kommunen.

Undersökningen visar att 85 procent av de svarande är nöjda med sitt boende och 91 procent är nöjda med sin hemtjänst. Dessa siffror är högre än genomsnittet för riket, som ligger på 81 respektive 88 procent.

- Det känns roligt att vi får så positiva svar i denna enkät. Att vårdtagarna är nöjda visar att vår personal utför ett bra arbete, säger Roger Granat, socialchef.

Enkäten genomfördes från mitten av mars till och med 24 maj i år. I Uddevalla svarade 216 äldre som bor på boende vilket motsvarar 48,2 procent av de tillfrågade. Av äldre som har hemtjänst svarade 471 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 56,2 procent.

Av boendena i Uddevalla kommun har Österängens vård och omsorgsboende (hus B) fått högst resultat.

- Det är jätteviktigt att man får ett gott liv här hos oss. Vi jobbar mycket med bemötande, aktiviteter och matsituationen för våra boende och personalen har god kontakt med anhöriga så att man ska känna en trygghet när man bor hos oss, säger Ingela Filipsson, enhetschef för Österängens vård och omsorgsboende, hus B.  

Idag onsdag kommer boende och personal i hus B på Österängen att bjudas på kaffe och tårta för att fira de positiva resultaten i undersökningen.

Inom hemtjänsten har hemtjänstgrupp Centrum 2 samt Tesia fått högst resultat.

Mer information om Socialstyrelsens undersökning

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00