Gymnasieelever gör praktik i Indonesien

Tolv elever från vård- och omsorgsprogrammet på Uddevalla gymnasieskola får under fyra veckor i höst göra arbetsplatsförlagt lärande (APL) på Bali och Lombok. Den 26 oktober reser eleverna tillsammans med personal från utbildningen till Indonesien.

Glada elever som får åka iväg till Indonesien och göra arbetsplatsförlagt lärande

Eleverna från vård- och omsorgsprogrammet är förväntansfulla inför resan till Indonesien.

Eleverna som studerar tredje året på vård- och omsorgsprogrammet (VO) har fått ansöka om att få delta i denna internationella praktik. De kommer att arbeta på äldreboenden, barnhem, skolor, cancerhem och ett hem för barn med funktionsnedsättning.

Det är tredje gången som elever från vård- och omsorgsprogrammet får möjlighet att åka på praktik till Indonesien.

- Eleverna som gör praktik utomlands får en bredare kulturell förståelse, de utvecklas otroligt mycket och får se hur vård och omsorg fungerar i länder där utvecklingen ser annorlunda ut än här i Sverige. De får det också lättare att i sin framtida yrkesroll kunna bemöta vårdtagare från andra länder och kulturer, säger Kajsa Örtengren, projektledare och programsamordnare på vård och omsorgsprogrammet.

Kajsa Örtengren följer tillsammans med tre lärare med på resan, och kan även tolka vid behov eftersom hon pratar indonesiska.

- Vi har förberett allt noga tillsammans med eleverna och de är spända och förväntansfulla och ser väldigt mycket fram emot att göra den här resan, säger hon.

Den internationella praktiken för eleverna finansieras med hjälp av medel från Universitets- och högskolerådet. Praktiken avslutas 23 november. 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00