Färre unga använder droger

Allt färre ungdomar använder narkotika, alkohol eller tobak. Däremot tror allt fler unga att det inte är så farligt att använda droger. Det visar den drogvaneundersökning som genomfördes under våren av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra götalandsregionen.

Drogförebyggande samordnare i Uddevalla

Årets drogvaneundersökning visar att allt färre unga i Uddevalla använder droger, men att fler har en tillåtande attityd till droger. Unni Norén, Miranda Gjelseth och Jasmin Nuhanovic presenterade resultaten på torsdagen.

Enkäten riktar sig till elever som går i nionde klass samt andra årskurs på gymnasiet. I undersökningen får ungdomarna svara på frågor om användning av och attityder till bland annat narkotika, alkohol och tobak. Sammanlagt svarade 885 ungdomar på enkäten i Uddevalla i våras. Tidigare undersökningar genomfördes 2013 och 2016.

- Vi kan se en tendens att fler unga nu har en mer tillåtande attityd till droger, alkohol och tobak jämfört med tidigare undersökningar. Det betyder att det är ännu viktigare att aktivt informera om skadeverkningar och prata med ungdomar och föräldrar, säger Miranda Gjelseth, drogförebyggande samordnare på gymnasiet i Uddevalla.

Generellt har droganvändningen minskat hos ungdomarna, men bland tjejer i gymnasieålder och killar i årskurs nio har snusningen ökat. Hos elever på gymnasiet har även den skattade hälsan gått nedåt med fem procent, från 75 procent till 70 procent, jämfört med förra mätningen. Störst skillnad är det bland tjejerna.

- Det är oroväckande och något som vi måste följa och ta reda på mer om. Varför upplever tjejerna att deras egen hälsa blir sämre?, säger Miranda Gjelseth.

- I årskurs nio är den skattade hälsan fortsatt på en relativt hög nivå, vilket är positivt, säger Unni Norén, drogförebyggande samordnare på grundskolan i Uddevalla.

Resultaten från Uddevalla sticker inte ut i jämförelse med övriga kommuner i regionen.

Läs hela rapporten för Uddevalla Pdf, 330.3 kB.

Västra götalandsregionen CAN 2019

Se även Trendbrott i Västra götalandsregionens drogvaneundersökning

Drogförebyggande arbete i Uddevalla kommun

Mer information om Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning