Livsmedelskontroll i Uddevalla - koll på kebab

Under sommaren var kommunens livsmedelsinspektörer ute och gjorde kontroller i tio livsmedelsverksamheter, hur de sköter sin hantering av kebabstockar. Syftet med projektet var att kontrollera att företagen följer de regler och bestämmelser som är viktiga för deras verksamhet och som regleras i livsmedelslagstiftningen.

Kebabstock

Livsmedelskontroll på kebab

Mer än hälften av de kontrollerade verksamheterna hade någon form av avvikelse som följdes upp.

  • 2 av 10 verksamheter fick avvikelse för att de kylde ner hela kebabstockar på ett osäkert sätt.
  • 4 av 10 verksamheter fick avvikelse för bristfällig allergiinformation till kund. Verksamhetsutövarna kunde inte på ett säkert sätt redogöra vilka ingredienser eller allergener som kebabstocken innehöll.
  • 3 av 10 verksamheter fick avvikelse på grund av att de inte kunde uppvisa tillräcklig dokumentation om kebabstocken. Bland annat från vem eller när de köpt stocken.
  • 2 av 10 verksamheter fick avvikelse för att de inte kontrollerade sina kylar och frysar på ett säkert sätt.
  • 3 av 10 verksamheter fick en avvikelse för att de inte hade någon kontroll på temperaturen när de kylde ner nedskuren kebab.

Att arbeta med kebabkött kan innebära en stor risk eftersom hanteringen innebär fler riskfyllda moment. Vid felaktig hantering kan mikroorganismer växa till och orsaka sjukdom.

På grund av att flertalet av verksamheterna fick någon form av avvikelse, kommer enheten för miljötillsyn prioritera kontrollen av hantering av kebabstockar fortsättningsvis.

Läs hela projektrapporten »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00