Digital utställning av de 11 arkitektförslagen på Dalaberg och Hovhult

Uddevalla deltar i den internationella arkitekttävlingen Europan 15. 11 innovativa idéer har kommit in med förslag på hur vi kan utveckla bostadsområdet Dalaberg och Hovhult för att minska utanförskapet. Nu kan du se förslagen digitalt.

Dimitris Vassiliadis, arkitekt

Dimitris Vassiliadis, arkitekt.

Den digitala utställningen hittar du på sidan Arkitekttävlingen Europan 15

- Bidragen som kommit in håller hög kvalitet och är väldigt intressanta. Det märks att arkitekterna har hjälp av olika kompetenser i sina team som till exempel socionomer och ekonomer som har bidragit med tankar om behovet av att skapa arbetstillfällen, minska segregation och öka attraktiviteten, säger Dimitris Vassiliadis arkitekt och ansvarig för Europan-arbetet i Uddevalla.

Det är ett brett spektrum av förslag under temat ”den produktiva staden”. Tävlingsteamen har förstått potentialen att utveckla en attraktiv stadsdel i norra Uddevalla. Några kopplar ihop Dalaberg, Hovhult och Bulid genom att skapa nya centrum i navet av området. Det finns förslag med lokal odling i olika former av växthus, skolbyggnader, aktivitetsslingor samt framträdande nya stråk från syd till norr. Något förslag innehåller höghus med havsutsikt och andra har utvecklat vattentornet eller skissat fram hus på pelare.

- Förslagen utmanar verkligen våra tankar och det kommer att bli jätteintressant att, längre in i tävlingen, få reda på vilka som har lämnat in bidragen och om det är nationella eller internationella förslag, säger Martin Hellström som är enhetschef för plan- och exploatering.

Tävlingen startade i mars 2019 då representanter från kommunen träffade tävlingens team i Stockholm, Göteborg och Malmö för att presentera Uddevallas tävlingsområde.

Förslagen har ställts ut i Stadshuset och på Galleri Vitt brus i Stadsbiblioteket. Första jurymötet var 25 september och det andra är 7 november, båda i Stockholm. 18-20 oktober hölls presentationer, paneldebatter, workshops med mera i Innsbruck, där företrädare för samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen representerade Uddevalla. Vinnarna offentliggörs 2 december och prisutdelningen sker 16 januari 2020.

När det vinnande förslaget i Uddevalla har offentliggjorts så kommer en grupp av tjänstepersoner, politiker och kommunala bolag att samlas i en workshop. I syfte att tillsammans med arkitekten få möjlighet att diskutera vidare kring utvecklingen av Dalaberg, Hovhult och Bulid.

Deltagandet i arkitekttävling, Europan 15, finansieras bland annat genom medel från regeringens satsning att bryta segregation. När tävlingen är avgjord är kommunen fri att använda vilka idéer och förslag man vill av de bidrag som kommit in.

Läs tidigare nyhet
Programmet för Innsbruck
Läs mer om Europan 15