Tar steget för att bryta segregationen

Inom Uddevalla kommuns lokalvårdsservice arbetar många med utländsk bakgrund som behöver träna och utveckla svenskan. Flera arbetar ensamma ute på skolor, boenden, byggen och kontor där de inte får möjlighet att prata så mycket.

Hälsoprojekt lokalvårdsservice

Lokalvårdsservice ingår i ett av kommunens projekt som fått statsbidrag för att bryta segregationen. Genom ett hälsoprojekt skapar de samhörighet och får igång språkträningen.

- Vi märker att de gemensamma träningstillfällena stärker mångas självkänsla, de vågar prata och ha kul tillsammans, säger Marina Ahlberg som är enhetschef inom lokalvårdsservice.

Att stärka lokalvårdarnas fysik är också viktigt eftersom det är ett yrke med många slitsamma rörelser som skapar inflammationer i axlar och armar med otroligt låg rörlighet som följd. Med hjälp av instruktörsledda träningar varje torsdag samt olika övningar som görs dagligen ute på arbetsplatserna har flera fått bra rörelserutiner.

För att också lära sig att använda maskiner och utrustning på rätt sätt samlades all personal för en utbildningsdag i mitten av oktober. Där de fick testa ny utrustning, ställa frågor och berätta vad de behöver eller saknar.

- Bra maskiner är viktigt för arbetsmiljön, det är maskinerna vi ska slita på inte människorna, säger Elisabeth Sundberg som är sektionschef inom serviceavdelningen.

Självklart passade de under utbildningsdagen också på att prata med varandra i olika teamövningar ute i naturen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00