Uddevalla först i regionen med sammanhållen journalföring

Från februari 2020 kommer Uddevalla kommun att fullt ut använda sammanhållen journalföring som första kommun i Västra Götalandsregionen och bland de första kommunerna i landet. Det innebär att hälso- och sjukvårdsjournaler från kommunens hemsjukvård ingår i en gemensam e-hälsotjänst tillsammans med journaler från olika vårdgivare som sjukhus, vårdcentraler och rehabmottagningar.

bild på ett stetoskop

Under ett antal år har kommunen haft tillgång till övriga vårdgivares journaler, men nu startar arbetet med att även lägga in hälso- och sjukvårdsjournaler från kommunens hemsjukvård i samma digitala system. Sammantaget innebär det ett smidigare samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommunens hemsjukvård. Oberoende av var i landet patienten har fått vård tidigare så kan man läsa alla journaler och säkerställa att patienten får rätt vård.

- Detta blir jättebra, hälso- och sjukvårdspersonal kan snabbare få reda på viktig information och det blir mer patientsäkert. Nu kan vi bistå sjukvården bättre, när kommunens hälso- och sjukvårdsjournaler läggs in i e-hälsotjänsten blir det ett effektivare arbete, säger Christer Fransson, avdelningschef för hälso- och sjukvård inom socialtjänsten.

Journalerna i det digitala systemet kan bara läsas av behörig personal som legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller läkare. För att få läsa journalerna krävs även ett samtycke från patienten. Den patient som inte vill att en vårdgivare ska ha tillgång till samtliga journaler kan säga nej, då läggs en spärr in i systemet. Av sekretesskäl går det inte heller att skriva ut några journaler, men man kan ta del av innehållet genom att läsa i dem.

- Om det är fara för någons liv eller hälsa, till exempel om någon person är medvetslös och inte kan ge sitt samtycke, så går det att komma förbi denna spärr. Men då loggas allt och syns i efterhand, säger Christer Fransson.

Från februari blir det också möjligt för alla patienter som fått vård av kommunen att ta del kommunens hälso- och sjukvårdsjournaler genom att logga in via 1177 Vårdguidens hemsida 1177.se.

Den sammanhållna journalföringen kallas även Nationell patientöversikt (NPÖ). Det är bolaget Inera, som ägs av regionerna tillsammans genom Sveriges kommuner och landsting (SKL), som tillhandahåller den sammanhållna journalföringen.