Framtidens stadskärnor - Uddevalla växer snabbast!

I studien ”Stadsbarometern 2019” har teknikföretaget WSP jämfört 67 svenska mellanstora och större stadskärnor. Resultatet visar att Uddevalla är den kommun som växer snabbast i procent sett.

Härlig vy över vattnet vid Bohusläns museum

Uddevalla är den kommun som växer snabbast!

Stadsbarometern är en jämförelse av 67 svenska mellanstora till större stadskärnor. Rapporten analyserar hur dessa stadskärnor står sig mot varandra med avseende på bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Syftet är att försöka förstå vad som skapar en ekonomiskt stark stadskärna. Studien visar att Jönköping är den stadskärna i Sverige som har de ekonomiskt bästa förutsättningarna totalt sett. I Uddevalla har befolkningen ökat mest och växer snabbast procentuellt sett. Gemensamt för de mest ekonomiskt starka stadskärnorna är bland annat att de ofta har en stor befolkningsmängd, är universitetsorter och förväntas ha en positiv befolkningsutveckling över tid.

Hur ska man då få städer att växa?

Enligt Stadsbarometern ska man bland annat jobba aktivt för att få fler boende och kontor att flytta till stadskärnan och jobba för en branschspridning för att vara rustade vid eventuella konjunktursvängningar och strukturförändringar.

- Rapporten är intressant, konstaterar Peter Larsson, kommundirektör. Jag tycker också den stärker det sätt vi jobbar med Uddevallas utveckling redan idag och vad vi vill åstadkomma. Vi lägger stort fokus i vårt pågående utvecklingsarbete på att stärka staden och stadskärnans värde för att skapa en attraktiv och levande kommun. Det är kul att det också framgår i Stadsbarometerns studie!

Mer information om ”Stadsbarometern 2019” där hela rapporten finns att läsa.