När någon inte orkar leva

Hur kan vi förstå och hantera självmordstankar? Välkommen till seminarie på Bohusläns museum den 28 november.

Bohusläns museum

Välkommen till Bohusläns museum den 28 november.

Personer som plågas av självmordstankar kämpar ofta hårt för att orka leva – hur kan vi bidra till att bättre rusta dessa livskämpar?

Nya perspektiv på suicidalitet presenteras ihop med ett inifrånperspektiv. Vilka faktorer är viktigast att förstärka när livet känns omöjligt att orka leva?

Föreläsare

Jan Beskow är professor emeritus i psykiatri vid Göteborgs universitet och har arbetat med suicid i över 50 år, som forskare och kliniker.

Filippa Gagnér Jenneteg och Susanne Tell är båda folkhälsovetare och har egen erfarenhet av suicidalitet samt professionell erfarenhet av arbete med att förebygga att människor tar sitt liv.

Ingen anmälan. Fri entré.

Tid och plats: Torsdag 28 november klockan 18.00-20.00 på Bohusläns museum, Hörsalen.

Arrangeras av Fyrbodal vårdsamverkan (Uddevalla kommun, primärvåden och psykiatrin VGR)

Kontakt: Malin Norman, sektionschef, telefon 69 58 00 eller
Christer Johansson, vårdenhetschef, telefon 010-435 60 71

Susanne Tell, Filippa Gagnér Jenneteg
och Jan Beskow har tillsammans skrivit
boken Handbok för livskämpar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00