Nomineringarna klara till 2019 års byggnadsvårdspris

Nu är det klart vilka byggnader som nominerats till årets byggnadsvårdspris. Sammanlagt är det fyra hus som nominerats. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut den 14 november om vilket hus som ska få utmärkelsen.

Sammanlagt fyra hus är nominerade.

Varje år delar samhällsbyggnadsnämnden ut ett byggnadsvårdspris till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Priset består av ett diplom och en plakett, som kommer att delas ut till pristagarna på samhällsbyggnadsnämndens möte 12 december.

Byggnader som nominerats till arkitekturpriset 2019 »

I år delas inget arkitekturpris ut på grund av för få kandidater.

För mer information kontakta gärna:
Anna Magnusson, bygglovshandläggare, telefon 0522-69 73 72

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00