Nomineringarna klara till 2020 års byggnadsvårds- och arktitekturpris

Nu är det klart vilka byggnader som nominerats till årets byggnadsvårds- och arkitekturpris. Sammanlagt är det åtta hus som nominerats. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut den 19 november om vilka hus som ska få utmärkelsen.

Sammanlagt åtta hus är nominerade.

Ett av husen som är nominerade

Varje år delar samhällsbyggnadsnämnden ut ett byggnadsvårds- och arkitekturpris till bästa ombyggda och nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Priserna består av ett diplom och en plakett, som kommer att delas ut till pristagarna på samhällsbyggnadsnämndens möte 17 december.

Byggnader som nominerats till byggnads- och arkitekturpriset 2020 »

För mer information kontakta gärna:
Anna Magnusson, bygglovshandläggare, telefon 0522-69 73 72

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00