Delegationen mot segregation besökte Uddevalla

Uddevalla kommun har fått riktade statsbidrag för att på olika sätt arbeta för att minska segregationen. Förra veckan var Delegationen mot segregation (Delmos) på besök i Uddevalla. Delmos är den myndighet som ansvarar för regeringens satsning ”Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas”.

Kommunens tjänstepersoner tillsammans med representanter från Delmos.

Bakre raden: Eva Persson, Karen Austin (Delmos), Per Lundqvist, Jonas Sandwall, Johan Rundström. Främre raden: Madeleine Hansson, Linnea Lindgren, Ninni Söderving, Ellinor Ekensskär, Ulrika Pudas (Delmos), Said Osman, Erdin Pirqe.

Delmos besöker just nu de 32 kommuner som ingår i regeringens satsning på att minska segregationen. Delmos gick under dagen i Uddevalla igenom sitt nationella uppdrag med kommunens projektledning. Representanterna från Delmos fick träffa flera av de tjänstepersoner som är ansvariga för projekt och aktiviteter med syfte att motverka segregationen i Uddevalla. De ville bland annat veta hur segregationen ser ut i kommunen, vilka lärdomar man dragit av tidigare arbete, hur man arbetar idag och vilka utmaningar som finns framöver.

- Vi hade en fantastiskt givande dag med en konstruktiv dialog. Som politiker är det också extra roligt när man ser ambitionen, hjärtat och den breda och djupa kompetens vi har i våra förvaltningar inom dessa frågor, säger Jonas Sandwall, ordförande i arbetsmarknads- och integrationsutskottet.

- Vi vet att långsiktiga insatser med stöd i evidens och erfarenhet verkligen gör skillnad. Att arbeta för att motverka segregation är inget som en människa eller en avdelning gör i en kommun. Detta handlar fullt ut om ett lagarbete där alla måste dela en gemensam vision och målbild. För att ta ett steg i rätt riktning så arbetar vi under 2020 fram en övergripande strategi ”Integration 2030” där vi söker en blocköverskridande hållbar samsyn i de stora strategiska linjerna inom integrationen, säger Jonas Sandwall.

Delmos fick under dagen en redovisning om alla de aktiviteter som nu är igång för att bryta segregationen. Gymnasieskolan berättade hur skolan arbetar med deltidspraktik och föräldracirklar och Kulturskolan informerade om Kulturpoolen med aktiviteter för barn och unga i utanförskapsområden. Delmos fick även information om den pågående arkitekttävlingen Europan 15 som samhällsbyggnad håller i, samt ett språk- och hälsoprojekt inom lokalvård och måltidsservice.

Socialtjänsten berättade om olika riktade insatser när det gäller föräldra- och ungdomsstöd och det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld. Kommunledningskontoret informerade om medborgardialoger med medborgarbudget, jobbcafé och uppsökande insatser, samt satsningen på bovärdar tillsammans med Uddevallahem.

- Arbetet med att bryta segregationen kommer att vara svårt och ta lång tid. Men genom att arbeta förvaltningsövergripande kan man påverka livssituationen för människor i socioekonomiskt utsatta områden till en positiv riktning. Delegationen mot segregation kommer att kunna stödja Uddevalla kommun i sitt arbete med att bryta segregationen genom att tillföra ny kunskap och belysa de bakomliggande strukturella faktorer som leder till segregation, säger Johan Rundström, projektsamordnare arbetsmarknadsavdelningen.

Så jobbar Uddevalla för ökad integration