Klart med vinnaren av byggnadsvårdpris 2019

Nu är det klart vem som får Uddevalla kommuns byggnadsvårdspris. Priset går till Forshälla-Sund 1:185 som byggt till en våning på den gamla kvarnbyggnaden som en gång tillhörde Sunds herrgård. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden idag.

Byggnadsvårdspriset 2019

Byggnadsvårdspriset går till Forshälla-Sund 1:185, en gammal kvarnbyggnad som fått ytterligare en våning

Den gamla kvarnbyggnaden tillhörde från början Sunds herrgård. Byggnadens användningsområde har övertid förändrats och har byggts om till bostad. Detta är ett exempel på hur man undan för undan kan återanvända och anpassa ett gammalt byggnadskomplex till nya ändamål. Byggnadens form är bevarad, den har fått ytterligare en våning och helheten återspeglar svunna tider.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till byggnadsvårdspriset, som går till Forshälla-Sund 1:185

”En vacker entré till ett vinkelrikt hus - med torn på taket, likt ett födelsedagsljus. Ett landmärke med spännande historia i - en Villerkullavilla som väcker fantasi”

Huset ägs av Bjurstam och Tånghed, i projektet har man samarbetat med Sunnanvindsgatans arkitektkontor AB samt JF-interiör. Ägarna har även byggt en del själv.

Byggnadsvårdspriset kommer att delas ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 12 december. Priset består av ett diplom samt en plakett att sätta på huset.

I år delas inget arkitekturpris ut, priset skjuts upp till nästa år på grund av för få kandidater.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

För mer information kontakta:
Anna Magnusson, bygglovshandläggare, telefon 0522-69 73 72