Se kommunfullmäktige från 13 november

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutade kommunfullmäktige att ändra kommunfullmäktiges beslut från 2016-04-13 där placeringen för ”Framtidens bad” skulle vara Windingsborg. Ny placering för ny simhall ska vara Rimnersområdet.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 13 november »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Medborgarförslag om ny gräsfotbollsplan på Kurveröd
 • Besvarande av interpellation till socialnämndens ordförande om alternativa driftsformer inom socialtjänsten
 • Motion om att tillföra förbud av passiv insamling av pengar (tiggeri)
 • Avsiktsförklaring mellan Uddevalla kommun och ExxonMobil Sverige AB angående skredsäkring, ny kaj och nytt arrendeavtal
 • Förutsättningar för Rimnersområdet - inriktning och placering simhall
 • Avgifter äldreomsorg, justeringar av avgifter inom vård och omsorg från 2020-01-01
 • Socialnämndens begäran om att få starta projektering och tillbyggnation av Rotviksbro vård- och omsorgsboende
 • Barn och utbildningsnämndens begäran gällande igångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola
 • Socialnämndens begäran om att få starta projektering och tillbyggnation av gruppbostad enligt LSS på Störtloppsgatan, Fasseröd 2:3
 • Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, kommunfullmäktige
 •  

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 11 december på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00