Lennart Bertilsson får kulturpris

Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 20 november att utse
Lennart Bertilsson till årets kulturpristagare med motiveringen: ”För att han med sitt mångåriga engagemang i föreningslivet och som musiker varit en värdefull kraft i Uddevallas kulturliv. Med sitt personliga sätt att väva samman musik med historieberättande har han underhållit och entusiasmerat åhörarna.”

Vinter i Hasselbacken

Foto: Rebecka Kirpensteijn

Samtidigt beslutade nämnden tilldela

Anna Ahnstedt Mitle och Rufus Wiena kulturstipendier ”för fortsatta studier och utveckling”.

Kulturpriset är på 10.000 kronor och stipendiet på 15.000 kronor vardera.

Ungdomsledarstipendium

Kultur och fritidsnämnden delar även ut ett ungdomsledarstipendium som syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder, jämlikhet och allas lika värde.

Ungdomsledarstipendium på 15.000 kronor tilldelas Linnea Samuelsson "som ett erkännande av god ledargärning och en uppmuntran till engagemang för unga."

Pris och stipendier kommer att delas ut vid julkonserten i Uddevalla kyrka tisdag 10 december klockan 19.00.

För mer information kontakta Stellan Hedendahl, telefon 0522-69 65 33.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00