Byte av gatuskyltar på Kuröd och Björbäck

Inom den närmaste tiden kommer gatuskyltar på Kuröd och Björbäcks industriområde att bytas ut. Det kommer även att byggas nya fundament till skyltarna.

Ny gatuskylt

Nya gatuskyltar sätts upp på Kuröd och Björbäcks industriområde

- De skyltar som finns idag är gamla och slitna och behöver bytas ut, vi vill också förstärka skyltningen på respektive gata då det idag är dåligt skyltat på vissa ställen, säger Jörgen Wennergren, trafiktekniker på samhällsbyggnadsförvaltningen.

När arbetet med gatuskyltningen är klar kommer alla företagsskyltar som inte har tillstånd att plockas ner på dessa två områden.

Arbetet beräknas pågå året ut beroende på vädret.

Gammal och sliten vägskylt på Kuröd

Gamla och slitna gatuskyltar byts ut på Kuröd och Björbäck

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00