Uddevalla bland de första att öppna esporthall 

Är du ung och gillar att spela datorspel? Under första halvåret 2020 blir Uddevalla bland de första kommunerna i landet att slå upp portarna till en esporthall där unga kan mötas och spela tillsammans. En överenskommelse har nu tecknats mellan Uddevalla esportsförening och Uddevalla kommun som innebär att en esporthall öppnar i en byggnad på Västerskolan.

Under första halvåret nästa år öppnar en esporthall i Uddevalla.

Esporthallen kommer att vara bemannad och ska vara öppen efter skoltid fem dagar i veckan för ungdomar från 10 år och uppåt. I överenskommelsen står Uddevalla esportsförening för drift och datorutrustning och kommunen står för lokaler och projektmedel till att utveckla den öppna ungdomsverksamheten för att bryta segregationen.

- Esport är Sveriges och världens snabbast växande sport men det saknas mötesplatser, det är en jättevinst om vi kan fånga upp de ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet. Här i Uddevalla finns ett mycket stort intresse för esport och globalt spelar minst två miljarder människor tv- och datorspel, säger Karl Sergel från Uddevalla esportsförening.

Det övergripande målet med att öppna en esporthall är att skapa en mötesplats för personer som är intresserade av att spela datorspel. Att aktivera hemmasittare, vara en uppfångande verksamhet, minska stillasittandet, öka integrationen, vara en gemensam mötesplats för barn med och utan funktionsvariationer samt på sikt bidra till ökat deltagande i föreningslivet är andra samhällsvärden.

- Många sitter hemma och spelar, vilket gör att de blir väldigt ensamma. Genom att öppna en mötesplats där man kan träffa andra med samma intresse tror vi även att den psykiska hälsan kan förbättras hos många unga, säger Maria Lehto, enhetschef kultur och fritid.

Några av grundskolans elever kommer också att ha tillgång till esporthallen under skoldagen.

Överenskommelsen mellan Uddevalla esportförening och Uddevalla kommun är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), och gäller från 1 december 2019 och ett år framåt. Överenskommelsen kan förlängas med ett år i taget.

Mer information om esporthall finns i kultur och fritidsnämndens kallelse 2019-11-20, ärende 12, diarienummer KFN 2019/00142.

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00