Arbetet med barns integritet fortsätter

Sedan februari har tretton kommunala förskolor och en grundskola tillsammans med Hälsokällan deltagit i ett projekt om barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Närmast i tiden ska Hogstorps skola, fritidshem och förskola ha en heldag i detta ämne den 5 december då det även blir föreläsning för vårdnadshavare. Nyligen deltog även personal från 13 förskolor i en kompetensutvecklingsdag kring barns integritet.

Personal från 13 förskolor deltog i kompetensutvecklingsdagen på Folkets hus.

Det är förskolorna i område Väst samt Öster-Söder som under 2019 arbetat med att sammanställa gemensamma kunskaper och utveckla förhållningssätt och verktyg kring barns integritet. Arbetet, som startade på bred front i våras med en föreläsning på Östraboteatern kring jämställdhetsarbete och våldsprevention, pågår nu för fullt ute på förskolorna.

Förskolorna har bland annat arbetat fram gemensamma riktlinjer för arbetet med barns integritet samt en folder med information om arbetet till vårdnadshavare. Hälsokällan, som leder och samordnar projektet, har medverkat vid föräldramöten och arbetsplatsträffar och hållit i en föreläsning för personal om barn som växer upp med våld.

Under kompetensutvecklingsdagen som genomfördes 18 november på Folkets hus fick personalen ta del av flera föreläsningar och delta i gruppdiskussioner. Kompetensutvecklingsdagen var arrangerad av Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund. Projektledare Jessica Svensson inledde med en föreläsning om viktiga komponenter i integritetsarbetet och om hur vi i förskolan kan förse barn med redskap för att hjälpa dem värna sin egen personliga och kroppsliga integritet.

Det kan förskolorna göra genom att exempelvis ge barnen möjlighet att

  • utveckla ett ordförråd för sina rättigheter
  • lära sig respektera egna och andras gränser
  • lära sig om privata delar på kroppen och viktiga kroppsregler
  • lära sig om bra och dåliga hemligheter
  • få kunskap om och övning i vad samtycke innebär
  • få leka i en miljö med nolltolerans mot skojbråk

Camilla Andreasson-Berg från Barnahuset Fyrbodal var inbjuden för att berätta om Barnahusets arbete och kompetenser samt om vilket konsultativt stöd Barnahuset kan erbjuda förskolorna. Skolutvecklare Siren Linde visade hur förskolorna arbetar med barns integritet på lång sikt och med systematik. Deltagarna fick också se en film från Hälle förskola som handlar om hur personalen där lärt varandra, barn och vårdnadshavare ett gott förhållningssätt kring integritet.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner utifrån förskolornas egna utvecklingsområden.

- Det var en dag fylld av kloka ord, tankar och strategier som delgavs oss. Alla som arbetar i förskolan behöver förstå hur viktiga vi är för arbetet med barns integritet, att barn är rättighetsbärare och att vi behöver hjälpa barnen att hitta strategier och sätta ord på deras rättigheter, säger Rita Svensson, rektor för Bokenäs förskola och förskolan Kreatören.

I grundskolan arbetar just nu Hogstorps skola och fritidshem med samma projekt och de kommer att ha en heldag tillsammans med Hogstorps förskola den 5 december. Denna dag kommer att avslutas med att Jessica Svensson, projektledare Hälsokällan, och Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, föreläser för vårdnadshavare till barn på Hogstorps förskola och skola.

För mer information, kontakta gärna:

Siren Linde, Skolutvecklare, Telefon 0522-69 66 70, e-post siren.linde@uddevalla.se

Jessica Svensson, Projektutvecklare Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund
Telefon 073-241 61 46, e-post jessica@halsokallanfyrbodal.se

Barns integritet

Projektets sida på Hälsokällans webbplats

Tidigare nyhet Barns integritet i fokus i förskolor

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00