Jalla! Vann arkitekttävlingen Europan 15 i Uddevalla

Uddevalla fick in 11 innovativa idéer på hur bostadsområdena Dalaberg och Hovhult kan utvecklas för att minska utanförskapet. Nu är det klart att det italienska arkitektförslaget Jalla! har vunnit Europan 15 i Uddevalla.

Woodland

Hovhult courtyards

Agro park

Röd allé

Vinnarlaget som leds av Silvia Raineri och Stefano Ivaldi från Milano har tagit fram ett förslag som inte bara ger en framtidsbild av Dalaberg och Hovhult utan också hela staden. Deras idé bygger på en flexibel, anpassningsbar och flerskalig omvandling där både det offentliga och privata behöver involveras.

- Jag tycker att det vinnande förslaget är jätteintressant eftersom det lägger fokus på Bulid som en social mötesplats och att det binder ihop hela staden från norr till söder, säger Dimitris Vassiliadis som är arkitekt på samhällsbyggnad.

Totalt ställde sju svenska kommuner upp i tävlingen med den produktiva staden som tema. Enligt tävlingsjuryn har förslagen, som både är svenska och internationella hållit hög kvalitet.

- Vi har under, utställningsperioden, haft en första presentation på jobbcenter i Dalaberg där vi träffat fastighetsägare, föreningar och andra intressegrupper. Nu hoppas vi på att kunna fortsätta förankra idéerna så att vi tillsammans kan utveckla Dalaberg och Hovhult i framtiden, säger Dimitris Vassiliadis.

16 januari kommer representanter från kommunen åka till Stockholm i samband med prisutdelningen. Dessutom kommer tjänstepersoner, politiker och kommunala bolag att få träffa arkitekterna i en workshop för att tillsammans diskutera vidare kring utvecklingen av Dalaberg, Hovhult och Bulid. Kommunen är också, i eventuella kommande utvecklingsprojekt, fria att använda idéer och förslag som kommit in från tävlingen.

Se hela förslaget Jalla på europan.se

För mer information kontakta gärna:
Dimitris Vassiliadis
Planarkitekt
Telefon 0520-69 73 03