Välkommen till Anton Niklas Sundbergs plats i centrum

Nu börjar Anton Niklas Sundbergs plats ta form utanför det nybyggda huset i korsningen Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan i Uddevalla centrum. Tisdag 17 december klockan 14.00 bjuder Uddevalla kommun på byggfika tillsammans med HSB och Uddevallahem.

En trappa har byggts ned till parkytan, träd är planterade och grässådd pågår. Det är förberett för belysning som beräknas komma upp inom kort. Stefan Björling som är centrumsamordnare berättar att vi väntar på en paviljong, utformad som en biskopsmössa, som ska pryda parken. Den är till minne av biskopen Anton Niklas Sundberg som har namngett platsen. Uddevallahem kommer också att förgylla området med en näckrosdamm som kommer att stå strax nedanför parkens trappa. Det kommer naturligtvis också att planteras blommor och ytterligare buskar men det sker först efter vintern.

I filmen berättar Stefan Björling mer om bygget av den nya platsbildningen och också om tillgänglighetsanpassningar, korttidsparkeringar utanför området, förberedelser inför eventuella uteserveringar samt ny cykelparkering.

Parken beräknas vara öppen innan jul. Nästa års projekt i centrum blir att skapa en säkrare trafiksituation längs Lagerbergsgatan.