Se kommunfullmäktige från 11 december

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutades namnet på platsen mellan Kungstorget och Hasselbacken till Maria Lundbäcks plats. Nya taxor för bland annat renhållning, VA-taxa, plan och bygglovstaxa att gälla från 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 11 december »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Besvarande av interpellation angående ombyggnad av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan
  • Utdelning av partistöd 2020
  • Namn på plats mellan Kungstorget och Hasselbacken samt trappa vid Hasselbacken Stadskärnan 1:173
  • Överföring av ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen
  • Detaljplan för Halla Stenbacken 1:89, ny brandstation
  • Uppdrag att ta fram energi- och klimatplan och klimatanpassningsplan
  • Renhållningstaxa 2020
  • Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2020, samt investeringsplan 2021-2022 och budget 2020, för Uddevalla Vatten AB
  • Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla kommun

Se kallelsen Pdf, 20 MB. »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 8 januari på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00