Nytt år, nytt namn och ny plats

Från och med den 1 januari 2020 kommer Tillväxtavdelningen byta namn till Avdelningen för Hållbar tillväxt.

 Vi kommer flytta från Högskolecentrum Bohuslän till Stadshuset. Vår nuvarande avdelning slår just nu ihop sig med avdelningen för strategisk samhällsplanering.

Ansvaret för Högskolecentrum Bohuslän med lärcentrum och våra Yrkeshögskoleutbildningar kommer att flyttas över till Uddevalla Vuxenutbildning.

Vår nya avdelning har ännu starkare fokus på Näringslivs-, infrastrukturs- och samhällsutveckling. Vi kommer även i fortsättningen arbeta för ett starkt näringsliv i kommunen.

Från och med vecka 51 är vår nya besöksadress Varvsvägen 1, välkomna eller kontakta oss som vanligt.

God Jul & Gott Nytt År önskar Tillväxtavdelningen som snart är Avdelning för Hållbar tillväxt!

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00