Se kommunfullmäktige från 8 januari

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 8 januari »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Information om Uddevalla kommuns och Polismyndighetens samverkansöverenskommelse, medborgarlöfte för 2019-2020
 • Information om arbetet med nya översiktsplanen
 • Motion om att bygga en gång och cykel bro över Fjällvägen samt en gång och cykelväg till Ulvesund
 • Motion hur vi ökar vår säkerhet och höjer vår beredskap mot nya hot
 • Motion om att förbättra Omnibuss tidtabeller
 • Samhällsbyggnadsnämndens, barn och utbildningsnämndens och socialnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021
 • Revidering av renhållningsordningen (avfallsplan 2018-2024) och vatten-och avloppsstrategin
 • Riktlinjer för exploateringsavtal
 • Antagande av ny resepolicy för Uddevalla kommun
 • Medborgarförslag om racketcenter på Drillen Hovhult
 • Avtal om förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar mellan Uddevalla kommun och Trafikverket

Se kallelsen Pdf, 18.4 MB. »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 12 februari på Bohusläns museum.