Drönare används för säkrare mätningar

Nu börjar kommunen använda drönare för att ta flygfoton och samla in mätdata på ett säkrare och effektivare sätt. Mätdatan ska användas för att uppdatera kartor och skalriktiga flygfoton (ortofoton) och för att skapa 3D-modeller över områden eller byggnader.

Fejda Mogensen och Pontus Karlsson från kommunens lantmäteri testkör drönaren som bland annat ska användas för att uppdatera kartor och flygfoton.

Vid lantmäterienhetens fotografering med drönaren ska helst inga personer vara med på bilden, då de kan skymma olika objekt som är viktiga för karteringen. Drönaren tar bilder från hög höjd, vanligtvis kring 70 meter upp till 120 meter från marken vilket gör det mycket svårt att urskilja ansikten på dessa bilder.

- Syftet med drönaren är att vi ska kunna jobba snabbare och säkrare med att få fram den mätdata vi behöver. När vi tar drönarfoton får vi med mycket detaljer vid ett enda tillfälle, vilket gör att vi sparar arbetstid och inte behöver åka ut och mäta flera gånger. Vi slipper också genomföra riskfyllt arbete vid hårt trafikerade vägar, i förorenade områden eller i otillgänglig terräng, säger Pontus Karlsson, förrättningslantmätare.

Innan drönarflygningen kan den tänkta rutten ritas upp på en digital karta, för att sedan låta drönaren automatiskt följa denna rutt över ett avgränsat område. Det går också att styra drönaren manuellt.

Fejda Mogensen ställer in referenspunkter.

- Vi ser många fördelar med drönaren. Det byggs ju väldigt mycket i kommunen, så det är många områden som skulle behöva uppdateras på vår baskarta. Dessutom täcker våra ortofoton inte alla platser i kommunen, där kan man komplettera med drönarfoton, säger Fejda Mogensen, mätningsingenjör.

Vid varje flygning med drönaren är alltid två personer delaktiga. En pilot sköter drönare och fotografering och en observatör håller koll på vad som sker runtomkring, och kan även svara på eventuella frågor från allmänheten. Drönaren ska snabbt kunna väja för plötsligt inflygande fåglar eller lågt flygande helikoptrar och piloten ska alltid kunna se drönaren från den plats där hen står.

- Vi kommer att lägga ut aktuell information här på kommunens hemsida om våra drönarflygningar. Ute på plats använder vi gula västar, vår mätningsbil och sätter upp skyltar så det är lätt att upptäcka oss, säger Pontus Karlsson.

Sex personer på samhällsbyggnadsförvaltningen har fått gå en särskild utbildning för säker hantering av drönaren, och för att följa gällande regelverk både vad gäller kamerabevakningslagen, GDPR och Transportstyrelsens regler.

Aktuell information om drönarflygning

Det går att ställa in en redan förutbestämd flygrutt som drönaren sedan följer automatiskt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00