Renovering av vägen till Bjursjön

Den sedan länge dåliga Helenedalsvägen upp till Bjursjön kommer att vara avstängd från och med 20 januari. Avstängningen sträcker sig från det sista bostadsområdet upp till vägskälet innan sjön mellan januari till och med juni 2020.

Helenedalsvägen (Bjursjövägen) som ska renoveras.

Det kommer att finnas skyltar med orange hänvisning till alternativ väg via Fridhem som norrifrån leder till sjön och Bjursjöstugan.

Vägen som länge haft ett stort underhållsbehov kommer nu att få en helt ny vägbeläggning med asfalt. Det kommer också att göras jord- och bergsschakt för nya diken längs vägen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00