Nu hittar du detaljplaner via Uddevalla kommunkarta

Vad står det i detaljplanen där du bor? Nu kan du enkelt ta reda på det genom att öppna Uddevalla kommunkarta. Där finns cirka 700 klickbara detaljplaner som är länkade direkt från kartan.

Gis-ingenjörerna Simone Augustsson, Ingvar Petersson, Ylva West och Martin Jerkdal har uppdaterat Uddevalla kommunkarta med cirka 700 detaljplaner.

Samtliga detaljplaner är gällande och Uddevallakartan kommer kontinuerligt att uppdateras med nya detaljplaner. Det går exempelvis att söka på gatuadress, och på det viset få upp gällande detaljplan för det område du är intresserad av. Eller så klickar du direkt i det område på kartan där du vill se aktuell detaljplan.

- Uddevalla kommunkarta är lätt att använda och du kan öppna detaljplanerna som ligger länkade till kartan även i din mobil. Under våren kommer vi att komplettera kommunkartan med fastighetsgränser för alla fastigheter som finns i kommunen, det är något som många efterfrågar. Sammanlagt finns fler än 21 000 fastigheter i kommunen, säger Ylva West, gis-ingenjör.

Via Uddevalla kommunkarta kan du få fram både plankarta och planbeskrivning som pdf-dokument. Av detaljplanerna framgår hur området är planerat och om det är avsett för bostäder, handel, kontor eller industri med mera.

- Det här är väldigt snabbt och smidigt. Många mäklare, företag och privatpersoner brukar höra av sig till kommunen för att få reda på vad det står i olika detaljplaner. Nu kan alla direkt via kommunkartan få information om hur man får placera byggnader, maximal bygghöjd, vad som är allmän mark och mycket annat, säger Henrik Noord, bygglovsarkitekt.

Uddevalla kommunkarta innehåller även en hel del annan information, exempelvis om skolor, skolområden, vandringsleder, idrottsanläggningar och parkeringsplatser.

Om du vill se detaljplanerna, välj Bygga Bo Miljö i kartan, klicka sedan i rutan för Detaljplan.

Uddevalla kommunkarta

I detaljplanerna kan du bland annat hitta information om maximal bygghöjd och var man får placera byggnader. - Det här är väldigt smidigt, säger Henrik Noord, bygglovsarkitekt.