Se film med 101-åriga Gunnel

Gunnel är 101 år och är en av alla kommuninvånare som tar emot hjälp från kommunens hemtjänst. I en kort film kan du höra henne berätta om sin upplevelse av hur det fungerar att ha hemtjänst och trygghetslarm.

Gunnel är 101 år och får hjälp av kommunens hemtjänst.

- Det har ju bara varit positivt, allt vad jag upplevt inom hemhjälpen, säger hon.

Vad är bra hjälp och stöttning enligt dig?

- Bra hjälp för mig det är tryggheten, säger Gunnel.

Socialtjänsten gör återkommande brukarundersökningar och ibland intervjuer inom exempelvis vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS-verksamheter, för att ta reda på hur människor som tar emot hjälp tycker att socialtjänsten fungerar. Många delar inom socialtjänsten, bland annat olika boenden, har också boenderåd eller brukarråd och anordnar anhörigträffar. Syftet är att fånga upp synpunkter, både om det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra.

- Vi bjuder in till dialog för att göra människor delaktiga. Att fråga dem som berörs av våra insatser om deras upplevelser är oerhört viktigt, där kan vi lära oss massor. Synpunkterna kan mynna ut i nya arbetssätt så att vi kan utveckla kommunens omsorg och hjälpinsatser, säger Jana Persson Edgren, verksamhetsutvecklare socialtjänsten.

Filmen och intervjun med Gunnel är gjord av Jana Persson Edgren tillsammans med Ulrika Olsson, enhetschef i socialtjänsten.

- Intervjun med Gunnel är en av de intervjuer som vi genomförde under hösten. I filmen berättar hon vad som är betydelsefullt för henne för att det ska kännas bra att ta emot hjälp, säger Jana Persson Edgren.

Mer information om stöd och hjälp till dig som är äldre

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00