Uddevalla deltar i Glokala Sverige

Uddevalla kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Uddevalla är en av 130 kommuner som deltar i Glokala Sverige.

Sammanlagt ingår 130 av landets 290 kommuner och 16 av landets 21 regioner i Glokala Sverige. Projektet syftar till att öka engagemanget för de Globala målen på lokal nivå.

- Det är jätteroligt att vi kommer med! Vi får i projektet utbildningsmaterial och olika verktyg för kompetenshöjande insatser, så att vi kan sprida kunskaperna om de globala målen. De globala målen är också prioriterade i kommunens strategiska plan, säger Birgitte Johansson, miljöstrateg.

Agenda 2030, som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling, antogs 2015 av FN:s medlemsländer. I begreppet hållbar utveckling ingår både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med de globala målen har världens ledare förbundit sig att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Deltagarna i Glokala Sverige får ta del av utbildningsinsatser och erbjuds digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Uddevalla kommuns strategiska plan

Mer information om Glokala Sverige

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00