Italienska arkitekter besökte Uddevalla

Nu i helgen fick Uddevalla besök av de italienska arkitekter som arbetat fram det vinnande förslaget Jalla! i arkitekttävlingen Europan 15. Deras förslag visar hur områdena Dalaberg, Hovhult och Bulid kan utvecklas för att minska utanförskapet och skapa arbetstillfälle ur en stadsbyggnadsperspektiv.

Skiss ur arkitektförslaget Jalla!

Uddevalla är en av de sju svenska kommuner som ställt upp i tävlingen Europan 15 och i torsdags i förra veckan var det prisutdelning i Stockholm. Vid prisutdelningen närvarade politiker och tjänstepersoner från Uddevalla. De fick också möjlighet att för första gången träffa de fem arkitekter som tagit fram förslaget Jalla!. Arkitektförslaget bygger på en flexibel, anpassningsbar och flerskalig omvandling där både det offentliga och privata behöver involveras.

- Arkitekterna presenterade sitt förslag lite tydligare och vi började fundera på den workshop som vi ska ha i mars för att komma vidare med arbetet. I workshopen ska vi ha med fastighetsägare, föreningar, politiker, tjänstepersoner och andra berörda. Från kommunens sida tycker vi bland annat att Dalabergs centrum är en viktig del att utveckla, säger Dimitris Vassiliadis, arkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den italienska arkitektgruppen fick i lördags även möjlighet att besöka både Uddevalla centrum, Hovhult, Dalaberg och Bulid för första gången.

- De tycker det är spännande att naturen ligger så nära och knyter an till bostadsområdena, och de ser potential till utveckling. För vår del är det bra med extern expertis, gruppen består av både verksamma och studerande arkitekter med koppling till akademiska världen, säger Dimitris Vassiliadis.

Se hela förslaget Jalla på europan.se

Den italienska arkitektgruppen bakom förslaget Jalla! besökte Uddevalla i helgen.

Representanter från Uddevalla kommun närvarade vid prisutdelningen i arkitekttävlingen Europan 15 i Stockholm förra veckan. Här tillsammans med första, andra och tredjepristagarna som lämnat in förslag om utveckling av Uddevalla. Foto: Studio Emma Svensson